Epizod #145 “The Masks”

Jason Foster umiera. Na łożu śmierci wzywa całą swoją najbliższą rodzinę aby przekazać im ostatnią wolę. Rodzina Fostera to z gruntu źli ludzie. Czekają tylko na śmierć krewnego żeby móc zagarnąć jego wielki majątek. Czy umierający jest tego świadomy? Czy ostatnim aktem woli będzie zemsta na nieczułej rodzinie? Jak skończy się żywot Jasona Fostera? Dlaczego Rafał i Jacek opowiadają o kobiecie reżyserce? Dlaczego pojawia się w ich relacji Nowy Orlean? Zapraszamy do odsłuchu!